Joëlle van Klaveren

Mijn naam is Joëlle van Klaveren en ik ben ontwikkelingspsycholoog en BCBA (Board Certified Behavior Analyst).


Ik richt mij op kinderen met autisme, spraak-taal problematiek en/of ontwikkelingsachterstand. Vanuit Praktijk Moventia bied ik behandeling aan kinderen, coaching aan ouders en supervisie aan organisaties en professionals.


Moventia is een woord uit het Latijn en betekent
“motivatie” en “in beweging brengen”.

Mijn missie

Mijn doel is om kinderen en jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand vanuit hun eigen motivatie in beweging te brengen, zodat ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en nieuwe vaardigheden kunnen leren. De behandeling is doeltreffend en ontwikkelingsgericht. De omgeving van het kind (bijv. ouders, school, kinderdagcentrum) wordt betrokken bij de behandeling en wordt aangemoedigd om ook met de leerdoelen aan de slag te gaan, zodat we samen het kind stapjes verder kunnen brengen.

Motivatie

Ik werk vanuit de motivatie van het kind, zodat hij het leuk gaat vinden om te leren. Ik wil een kind graag leren kennen en ontdekken waar zijn motivatie ligt. Het werken vanuit deze motivatie zorgt voor een positieve benadering en leidt tot succesmomenten bij het leren.

In beweging brengen

In het woord Moventia zit het woord ‘move’: het in beweging brengen of in beweging komen. Ik richt mij voornamelijk op kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen die ‘stil staan’ in hun ontwikkeling. Middels doelgerichte, haalbare stapjes en werkend vanuit de motivatie van het kind wordt het kind in beweging gebracht.